Menu

      โครงการ "ปันน้ำใจ สู่โรงเรียนของน้อง ครั้งที่ 6" เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมในวันเด็ก (9 มกราคม 2559)

ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนนิคมบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  นอกจากจะได้รับความสนุนสนานแล้ว

ยังเป็นกิจกรรมที่มอบอุปกรณ์การเรียนให้กับน้องๆ อีกด้วย

 

     
.
     
Go to top