Menu

            สหพันธ์เยาวชนและนักศึกษาเพื่อสันติภาพ สมาคมเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) ร่วมกับกลุ่มผู้นำเยาวชนเอเชีย (ALT) ได้ทำจัดโครงการ

"เดินตามพ่อ" ณ โรงเรียนบ้านวังสวาบ อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น เพื่อทำความดีและฝึกฝนตนเอง โดยครั้งนี้ทางโครงการได้ทาสีอาคารเรียนและ

สร้างที่นั่งเล่นหน้าอาคารเรียนให้กับน้องๆ ในวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2560

 

 

     

 

     

 

    

 

     

Go to top